You can never solve a problem on the same level where it was created

Emile Oude Wolbers

  • ontwikkelt nieuwe dingen
  • wil er altijd achter komen hoe iets werkt
  • is goed in (creatief) oplossen van complexe vraagstukken
  • ziet wat er beter kan, vaak lang voordat de rest het ziet

Sociaal Domein
innovatie, procesverbetering, ontschotten, ‘De ideale klantmanager’

Mentoring & coaching

mentor & coach voor mens begeleiders, persoonlijke en bedrijfsontwikkeling, verandering in alle leefgebieden

Burnout, boreout, hsp

Professionele en ervaringsdeskundige begeleiding om dieper gelegen oorzaken om te buigen naar dagelijkse, duurzame toepassing in je leven en werk.

Verandering in denken, voelen en gedrag is gebaseerd op de principes van ‘natuurlijk veranderen’ (Spiral Dynamics,  De Creatiespiraal)

Ik beschik over een groot voorstellingsvermogen, kan complexe situaties vanuit vele hoeken bekijken. Waarnemen en beoordelen doe ik zonder waardeoordelen.
Trefwoorden: creatief denker, snel schakelen, open minded, brede belangstelling, breed verbinden en ontschotten.

Bel 06 1605 8485
Mail welkom@innergi.nl

kvk nummer 69891605