You can never solve a problem on the same level where it was created

Emile Oude Wolbers

  • ontwikkelt nieuwe dingen
  • wil er altijd achter komen hoe iets werkt
  • is goed in (creatief) oplossen van complexe vraagstukken
  • ziet wat er beter kan al lang voordat de rest het ziet

Sociaal Domein
innovatie, procesverbetering, ontschotten, ‘De ideale klantmanager’

Mentoring & coaching

mentor & coach voor mens begeleiders, persoonlijke en bedrijfsontwikkeling, verandering in alle leefgebieden

Verandering in denken, voelen en gedrag, gebaseerd op de principes van ‘natuurlijk veranderen’ (Spiral Dynamics,  De Creatiespiraal)

Bel 16058485
Mail @welkom@innergi.nl

kvk nummer 69891605