Emile Oude Wolbers

  • ontwikkelt nieuwe dingen
  • wil er altijd achter komen hoe iets werkt
  • is goed in (creatief) oplossen van complexe vraagstukken
  • ziet van wat er beter kan al lang voordat de rest het ziet
Sociaal Domein innovatie, procesverbetering, ontschotten, 'De ideale klantmanager' Mentoring & coaching mentor & coach voor mens begeleiders, persoonlijke en bedrijfsontwikkeling, burnout preventie, stress relief, Verandering in denken, voelen en gedrag, gebaseerd op de principes van ‘natuurlijk veranderen’, onder meer beschreven door Beck & Cowan (Spiral Dynamics) en Marinus Knoope (De Creatiespiraal) Bel voor een afspraak 16058485 - kvk nummer 69891605